fbpx

Kunskapsbank

Nya riktlinjer för tungmetaller i dricksvatten: Bly, arsenik och kadmium 

Livsmedelsverket har uppdaterat sina riktlinjer för tungmetaller i dricksvatten. För att möta dessa nya krav erbjuder vi omfattande vattenanalyser genom vårt multipaket, vilket säkerställer att ditt dricksvatten uppfyller de senaste…

Lagstiftning och riktlinjer för dricksvatten 

Dricksvattenkvalitet är en avgörande fråga för både folkhälsa och miljö. För att säkerställa att dricksvatten är säkert att konsumera, har nationella och internationella myndigheter utvecklat en rad lagar och riktlinjer…

Vad är ett vattenprov? 

Ett vattenprov är processen att samla en vattenmängd från en specifik källa för att analysera dess kvalitet och innehåll. Denna analys är avgörande för att säkerställa att vattnet är säkert…

Hur klimatförändringarna påverkar vattenkvalitén 

Klimatförändringar har omfattande effekter på vattenkvaliteten globalt. Dessa effekter kan variera stort beroende på region och innefattar allt från torka till översvämningar. Vilket i sin tur påverkar tillgången på rent…

Hur hanterar man dålig vattenkvalitet? 

När vattenkvaliteten i ditt hem eller på din arbetsplats inte uppfyller de standarder som krävs för ett hälsosamt och säkert liv är det viktigt att agera snabbt och effektivt. Vatten…

En guide för tolkning av vattenprovsresultat 

Att tolka resultat från din vattenanalys är en viktig färdighet för att säkerställa vattenkvaliteten i olika sammanhang, från hushållens dricksvatten till industriella och kommunala vattensystem. Den här guiden är avsedd…

Steg-för-Steg guide till insamling av vattenprov 

Att säkerställa att vattenkvaliteten är inom acceptabla gränser är avgörande för människors hälsa och miljön. Denna guide ger en detaljerad översikt över hur man korrekt samlar in ett vattenprov för…

Grundläggande förståelse av vattenkvalitetsparametrar 

Att förstå vattenkvalitetsparametrar är avgörande för att bedöma och övervaka vattnets lämplighet för användning och konsumtion. Här är en översikt över några av de viktigaste parametrarna som används för att…

Varför ska man analysera sitt vatten? 

Förebyggande åtgärder och viktiga anledningar till att regelbundet testa ditt vatten  Att analysera sitt vatten är en viktig och förebyggande åtgärd för att säkerställa att vattnet är säkert och av…

Hur ofta bör man analysera sitt vatten och varför? 

Rent och säkert dricksvatten är avgörande för hälsan och välbefinnandet. För de som förlitar sig på egna brunnar eller små dricksvattenanläggningar för privat bruk är regelbunden vattenanalys av yttersta vikt…

Vad ska man hålla utkik efter om man har egen brunn?

Att förlita sig på en egen brunn för dricksvatten medför ett personligt ansvar för vattenkvaliteten och brunnen i sig. Denna artikel ger en omfattande guide för dem som har eller…

Vad kan hända om man har orent vatten?

Att använda eller konsumera orent vatten kan leda till en rad allvarliga hälsorisker och konsekvenser för människors välbefinnande. Här är några av de möjliga händelserna och riskerna som kan uppstå…

5 tips att tänka på när man har egen brunn

För en säker och pålitlig brunnsförsörjning är regelbunden testning, förebyggande underhåll, skydd mot föroreningar, medvetenhet om omgivningen och hållbart vattenanvändande avgörande. Här är fem tips för att säkerställa kvaliteten och…

Hur vet jag vilken vattenanalys jag ska använda?

Valet av vattenanalys beror på ditt specifika behov och syfte. Vilket vattenprov du bör använda för att testa ditt dricksvatten beror på vad du vill analysera och övervaka i vattnet.…

Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng