fbpx
enskilda

Steg-för-Steg guide till insamling av vattenprov 

Att säkerställa att vattenkvaliteten är inom acceptabla gränser är avgörande för människors hälsa och miljön. Denna guide ger en detaljerad översikt över hur man korrekt samlar in ett vattenprov för analys. Vi kommer också att täcka rekommendationer för förvaring och transport av prover för att säkerställa att resultaten är så noggranna som möjligt. 

Beställ vattenanalysen 

Innan du samlar in ditt vattenprov, börja med att beställa en analys. Om du beställer från oss så skickar vi proverna till ett ackrediterat laboratorium. Vi skickar dig en provflaska, detaljerade instruktioner för insamling av provet, ett frågeformulär och ett förbetalt svarskuvert. 

Förberedelser 

– Läs Instruktionerna noga: Innan du börjar, se till att du noggrant har läst igenom och förstått alla instruktioner som medföljer provflaskan. 

– Undvik kontaminering: Se till att dina händer är rena och undvik direkt kontakt med insidan av locket och flaskan för att förhindra kontaminering av provet. 

Samla in vattenprov 

– Välj provtagningsplats: Om inte annat anges, välj en plats där vattnet används för dricksvatten eller där du misstänker att vattenkvaliteten kan vara problematisk. 

– Fyll provflaskan: Öppna provflaskan och fyll den med vatten enligt de instruktioner som medföljt. Om det är möjligt, undvik att skapa bubblor när du fyller flaskan. 

– Märk provflaskan: Använd den medföljande etiketten för att märka provflaskan med nödvändig information, såsom datum och tid för provtagningen samt provtagningens plats. 

Fyll i frågeformuläret 

– Komplett frågeformulär: Fyll i det medföljande frågeformuläret med all begärd information. Detta kan inkludera uppgifter om din vattenkälla, användningen av vattnet och eventuella problem du har märkt. 

Förpacka och skicka in provet 

– Förpacka provet: Se till att locket på provflaskan är ordentligt åtdraget. Placera provflaskan och det ifyllda frågeformuläret i det förbetalt svarskuvertet. 

– Skicka inom rekommenderad tid: För bästa resultat, skicka provet till laboratoriet så snart som möjligt efter insamlingen. Kontrollera när din närmaste brevlåda töms för att säkerställa att provet skickas samma dag. 

Motta och förstå analysrapporten 

Efter att laboratoriet har mottagit och analyserat ditt vattenprov, kommer de att skicka dig en analysrapport. Denna rapport kommer att innehålla detaljerad information om vattenkvaliteten, inklusive eventuella föroreningar som upptäckts och deras koncentrationer. 

Läs vår guide för mer information kring vilket prov som passar just dig. 

Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng