fbpx
blue bucked inside water well water well with an 2023 11 27 05 37 15 utc e1702903012928

Vad ska man hålla utkik efter om man har egen brunn?

Att förlita sig på en egen brunn för dricksvatten medför ett personligt ansvar för vattenkvaliteten och brunnen i sig. Denna artikel ger en omfattande guide för dem som har eller överväger en egen brunn, och utforskar viktiga aspekter såsom brunnstyp, vattenkvalitet, regelbunden övervakning, och samarbete med myndigheter. Från att förstå brunnenens placering till att säkerställa tillräcklig vattenmängd och genomföra regelbundna vattenanalyser – vår guide ger insikter och rekommendationer för att skapa en pålitlig och hållbar dricksvattenförsörjning från egen brunn. 

Brunnens placering 

När du planerar din tomt bör vatten och avlopp betraktas samtidigt. Brunnen måste alltid placeras högre än avloppsbrunnen för att förhindra avloppsvattenintrång. Placeringen bör vara uppströms från föroreningskällor, och detta kräver samordnad planering för att undvika framtida komplikationer. 

Mängden dricksvatten som krävs för att säkerställa tillräcklig försörjning 

Att förstå den nödvändiga mängden dricksvatten är avgörande för att säkerställa en pålitlig försörjning från en egen brunn. Det genomsnittliga dagsbehovet per person ligger kring 140 liter, varav cirka 10 liter används för mat och dryck. Kvalitetskraven är särskilt höga för konsumtionsvatten. I ett typiskt hushåll med fyra personer behövs således ungefär 600 liter vatten dagligen. 

Den största andelen vattenanvändning i hushållet går åt till tvätt, disk, personlig hygien och toalettspolning. För att säkerställa att brunnen ger tillräckligt med dricksvatten, bör det strömma in minst 25–40 liter vatten i brunnen per timme. Dessutom är det viktigt att ha ett vattenmagasin i brunnen eller huset som fungerar som en buffert under perioder när vattenförbrukningen överstiger det naturliga inflödet. Denna försiktighetsåtgärd är särskilt relevant för att hantera tillfälliga vattenbrister eller ökad användning. 

Grävd eller borrad brunn 

Ungefär 400 000 enskilda brunnar för permanent- och fritidsboende finns i Sverige, varav de flesta är djupborrade. Även om de grunda, handgrävda brunnarna fortfarande används, ökar risken för föroreningar. Regelbunden inspektion, kontroll av brunnslock och brunnsringar samt att förhindra djur från att förorena marken nära brunnen är avgörande. 

Kontrollera vattenkvaliteten 

Eget dricksvatten kräver regelbunden övervakning och vård. Vattenkvaliteten varierar med årstider och användning, vilket gör regelbundna vattenanalyser viktiga. Livsmedelsverket rekommenderar att du analyserar brunnsvattnet var tredje år, eller oftare om du misstänker föroreningar. Förändringar i husägande och användning kan påverka vattnet, och tidig upptäckt av brister är avgörande. 

Vattenprovtagning och analys 

Provet bör tas från den mest använda kranen, oftast kökskranen, och levereras till laboratoriet dagen efter. Vattenprovtagningen omfattar mikrobiologiska och kemiska parametrar för att säkerställa vattnets hälsa och säkerhet. 

Efter analysen får du en bedömning från laboratoriet – tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Tjänligt innebär att värdena är inom riktvärdena, medan tjänligt med anmärkning indikerar behov av uppföljning. Otjänligt innebär att du avråds från att använda vattnet som dricksvatten. Åtgärder, såsom installation av reningssystem, kan vara nödvändiga vid behov. 

Kontakt med myndigheter 

Kontakta kommunens miljöförvaltning för råd och information om dricksvattenfrågor. Livsmedelsverket är den nationella myndigheten som hanterar ärenden kring enskilda brunnar och ger råd, riktvärden och handböcker för skötsel. 

Eget dricksvatten medför ett ansvar, men genom noggrann planering, regelbundna analyser och samarbete med myndigheter kan man säkerställa en pålitlig och hälsosam dricksvattenförsörjning från egen brunn. 

 • mrjn photography 1079575 unsplash 3

  Standardanalys

  495,00 kr
 • smbarn

  Småbarnspaket

  695,00 kr
 • mikro

  Mikrobiologisk analys

  599,00 kr
 • multi

  Multipaketet

  1895,00 kr
 • storahus

  Stora Huspaketet

  1195,00 kr
 • huspak

  Huspaketet

  995,00 kr
 • enskilda

  Enskilda analyser

  0,00 kr
Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng