• Standardanalys

  495,00 kr
 • Småbarnspaket

  695,00 kr
 • Mikrobiologisk analys

  599,00 kr
 • Multipaketet

  1895,00 kr
 • Stora Huspaketet

  1195,00 kr
 • Huspaketet

  995,00 kr
 • Enskilda analyser

  0,00 kr

Varför är vattenanalys viktigt? 

Att utföra regelbundna vattenanalyser är avgörande för att säkerställa att vattnet är säkert att dricka och använda. Vatten kan innehålla föroreningar som tungmetaller, bakterier och andra skadliga ämnen som inte är synliga för blotta ögat. En korrekt genomförd vattenanalys kan identifiera dessa föroreningar och ge vägledning om vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella problem. 

Varför anlita Svenskt Vattenlaboratorium? 

Vi på Svenska Vattenlaboratorium har över 30 års erfarenhet av att utföra vattenanalyser och bygga skräddarsydda vattenfilter till privatpersoner, kommersiella aktörer och organisationer. Vår tillverkning sker i Norrland, i egna lokaler utanför Luleå. Med upp till 12 000 utförda prover per år är vi en av Sveriges största oberoende leverantörer av vattenanalyser och tester. Vi erbjuder teknisk support alla dagar i veckan, redo att hjälpa dig med eventuella frågor eller problem. 

Olika typer av vattenanalyser 

Mikrobiologisk analys 

Mikrobiologiska analyser identifierar förekomsten av bakterier, virus och parasiter i vattnet. Dessa mikroorganismer kan orsaka allvarliga hälsoproblem om de inte behandlas korrekt. Regelbundna mikrobiologiska tester är därför viktiga, särskilt för hushåll med småbarn eller personer med nedsatt immunförsvar. 

Kemisk analys 

Kemiska analyser undersöker innehållet av olika kemiska ämnen i vattnet, såsom tungmetaller, nitrater, nitriter och pesticider. Dessa ämnen kan ha långvariga effekter på hälsan och miljön. En kemisk analys hjälper till att upptäcka och åtgärda dessa föroreningar i tid. 

Fysikaliska tester 

Fysikaliska tester mäter parametrar som pH-värde, turbiditet (grumlighet), färg och lukt. Dessa tester ger en övergripande bild av vattnets fysiska egenskaper och kan indikera närvaro av föroreningar som inte upptäcks genom mikrobiologiska eller kemiska analyser. 

Hur går en vattenanalys till? 

 1. Beställning av provkit

För att genomföra en vattenanalys behöver du först beställa ett provkit från ett ackrediterat laboratorium. När vi får in din beställning skickar vi en provflaska tillsammans med detaljerade instruktioner och ett frågeformulär. Ett svarskuvert medföljer för att du enkelt ska kunna returnera provet till oss. 

 1. Provtagning

När du har fått ditt provkit följer du de medföljande instruktionerna för att samla in vattenprover. Det är viktigt att följa instruktionerna noggrant för att säkerställa att proverna inte kontamineras. Fyll provflaskan med vatten och fyll i frågeformuläret. 

 1. Inlämning av prover

Efter att du har samlat in vattenproverna, skickar du tillbaka provflaskan och frågeformuläret till oss med det medföljande svarskuvertet. Ett tips är att kontrollera när brevlådan töms, så att provet kommer med samma dag. 

 1. Analys och rapport

Vi analyserar dina vattenprover och skickar en rapport med resultaten. Rapporten innehåller information om vilka föroreningar som har hittats och rekommendationer för eventuella åtgärder som behövs. 

Vad kan man göra med analysresultaten? 

När du har fått dina analysresultat är nästa steg att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att ditt vatten är rent och säkert. Detta kan innebära installation av vattenfilter, desinfektion av brunnen eller andra åtgärder beroende på vilka föroreningar som har upptäckts. 

Ditt vatten 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är lika viktigt att säkerställa att detta är av god kvalitet som att inte äta förorenad eller skämd mat. Tiotusentals människor blir akut sjuka i Sverige varje år av dåligt dricksvatten. Särskilt känsliga är små barn. Som ägare av egen brunn (enskild vattenförsörjning) är det ditt ansvar att säkerställa att vattnet du och din familj dricker och använder i matlagningen är säkert och av god kvalitet. Om du utför en vattenanalys i din brunn och det visar sig att vattnet är av god kvalitet kan du känna dig trygg med ditt vatten. 

Kontakta oss 

Har du frågor om vattenanalys eller vill beställa en analys för ditt vatten? Kontakta oss på Svenska Vattenlaboratorium. Vi hjälper dig att förstå dina analysresultat och ger rekommendationer för hur du kan förbättra kvaliteten på ditt vatten.