fbpx
En kvinna som textar vatten mot tungmetaller

Nya riktlinjer för tungmetaller i dricksvatten: Bly, arsenik och kadmium 

Livsmedelsverket har uppdaterat sina riktlinjer för tungmetaller i dricksvatten. För att möta dessa nya krav erbjuder vi omfattande vattenanalyser genom vårt multipaket, vilket säkerställer att ditt dricksvatten uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna. 

Bly i dricksvatten 

Bly är en farlig tungmetall som kan orsaka allvarliga hälsoproblem, särskilt hos barn och gravida kvinnor. Livsmedelsverket har satt ett nytt gränsvärde för bly i dricksvatten till 5 mikrogram per liter.  

Arsenik i dricksvatten 

Arsenik, som naturligt förekommer i grundvatten på vissa platser, har fått ett nytt gränsvärde på 5 mikrogram per liter. Kronisk exponering för arsenik kan leda till cancer, hjärt-kärlsjukdomar och andra allvarliga hälsoeffekter.  

Kadmium i dricksvatten 

Kadmium är en tungmetall som kan förekomma i industriföroreningar och vissa livsmedel. Det nya gränsvärdet för kadmium är satt till 0,50 mikrogram per liter. Långvarig exponering för kadmium kan orsaka njurskador, benfrakturer och öka risken för cancer.  

Implementering och kontroll 

De nya gränsvärdena trädde i kraft den1 juli 2024 och gäller för privat bruk, t.ex. privata brunnar. För att säkerställa att dessa gränsvärden inte överskrids, är det viktigt att regelbundet testa ditt dricksvatten.  

Testa ditt vatten med vårt multipaket 

För att säkerställa att ditt dricksvatten uppfyller de nya gränsvärdena, erbjuder vi ett omfattande multipaket för vattenanalys. Detta paket analyserar vatten för flera tungmetaller inklusive bly, arsenik och kadmium, samt andra potentiellt skadliga ämnen. Genom att använda Vattenlabs multipaket kan hushåll och företag få en detaljerad analys av sitt dricksvatten och vid behov vidta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. 

Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng