Enskilda analyser

Behöver du en eller flera enskilda ämnesanalyser kan du beställa dessa här.

0,00kr

Radon (295,00kr)
Fluorid (145,00kr)
Nitrit (145,00kr)
Nitrat (145,00kr)
Klorid (145,00kr)
Koppar (145,00kr)
Uran (549,00kr)
Bly (549,00kr)
Kadmium (549,00kr)
Arsenik (549,00kr)