Multipaketet

OBS! I detta prov medföljer två flaskor.

Livsmedelsverket rekommenderar att man testar vattnet i sin privata brunn vart tredje år. Om du inte har testat ditt vatten bör du göra det nu! I multipaketet ingår följande tester:Kadmium

ph
järn
mangan
färg grumlighet lukt
vattnets totala hårdhet (kalkhalt)
konduktivitet (salthalt)
Radon
COD/Humus
nitrit
nitrat
fluorid
koppar
klorid
arsenik
bly
Kadmium
koliforma bakterier
Mikroorganismer
E-coli (escherichiacoli)

1895,00 kr