Småbarnspaket

Livsmedelsverket rekommenderar att man testar vattnet i sin privata brunn vart tredje år. Om du inte har testat ditt vatten bör du göra det nu! I småbarnspaketet ingår följande tester:

ph
järn
mangan
färg grumlighet lukt
vattnets totala hårdhet (kalkhalt)
konduktivitet (salthalt)
Radon
COD/Humus
nitrit
nitrat
fluorid

695,00 kr