fbpx

Radonavskiljare

ImageGen 5

Vår radonavskiljare åtgärdar radongas i vatten. Radongas är en radioaktiv gas med allvarliga hälsoeffekter. Vid halter på över 1000 Bq/l bedöms vattnet som otjänligt. Största risken är vid inandning av den radonhaltiga luften vid t.ex. duschning. Inandning av radonhaltig luft kan medföra lungcancer. Radongasen avskiljs från vattnet och ventileras ut från fastigheten.

Standardmodellen renar 900 liter per timme. Anläggningen kan också anpassas för större behov. Radonavskiljaren är helt underhållsfri och inga kemikalier används vid rening.

Avskiljaren har mycket hög driftsäkerhet och är 100 % läckagetät mot avskild gas. Pumpen har torrkörningsskydd. Självklart finns det också ett luftfilter för inkommande luft till avskiljaren. Finns berggas i vattnet elimineras detta också mycket effektivt. Reningsgraden är mycket hög och vi garanterar resultat på under 100 Bq/l efter rening.

Renaren säljs med renings-, funktions-, och materialgaranti. Finns både med 380 eller 220 volt. Enkel installation, med slanganslutning för inkommande och utgående vatten samt elanslutning till jordat vägguttag. Efter installationen görs en kostnadsfri kontroll av reningsresultatet med hjälp av en vattenanalys.

Anläggning: Höjd: 1200 mm Bredd: 790 mm Djup: 600 mm
Reningskapacitet: 900 liter/h
Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng