fbpx

Omvänd Osmos

ImageGen 7

Vatten, som innehåller upplösta ämnen, som salter och organiska ämnen, t.ex salt, fluorid, nitrit, nitrat som filtreras med en teknik som kallas för ”Omvänd Osmos”. Denna teknik använder ett halvgenomträngligt membran, som tillåter vatten att passera men fångar upp lösta ämnen. Det är en mycket effektiv reningsmetod, men tyvärr är kapaciteten något begränsad. Därför åtgärdar man bara dricksvattnet med en renare som placeras under diskbänken. Dricksvattenrenaren består av följande tre enheter: förfilter, membranfilter och efterfilter. Den har också anslutningar för inkommande vatten, renat vatten och avloppsvatten. Separat dricksvattenkran ingår också.

I förfiltret, som innehåller en filterpatron med aktivt kol, avskiljs t ex järn, mangan och kalk. Efter reningen i membranfiltret, lagras vattnet i ett tryckkärl, som rymmer 15 liter.

Vid bearbetningen i membranfiltret, avskiljs 90-99% av oorganiska salter och 95- 99% av organiska ämnen från brunnsvattnet. När dricksvattenkranen öppnas, strömmar vattnet till efterfiltret, som är ett kolfilter. Filtret avskiljer också flera ämnen som påverkar vattnets smak och lukt.

Renaren säljs med renings-, funktions-, och materialgaranti. Efter installationen görs en kostnadsfri kontroll av reningsresultatet med hjälp av en vattenanalys.

 

Tryckkärl: 15 liter
Reningskapacitet: 4-5 liter/h
Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng