fbpx

Nitrit och nitratrenare

ImageGen 4

Förhöjda halter av Nitrat kan förekomma i närhet av gödslad mark. Vatten över 50 mg/l är otjänligt.
Nitrit halter över 0.1 mg/l kan tyda på förorening från avloppsvatten, men kan också förekomma naturligt i framförallt borrade brunnar. Vatten med halter över 0.1 mg/l ska inte ges till barn under 1 års ålder. Vatten med halter över 0.450 mg/l är otjänligt.
Vatten med förhöjda Nitrat eller Nitrit halter renas lämpligast med helautomatiska Jonbytarfilter.

Filtertank: Höjd: 1360 mm Bredd: 270 mm
Behållare: Höjd: 780 mm Bredd: 400×400 mm
Reningskapacitet: 2400 liter/h
Finns även som kabinett
Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng