fbpx

Multivattenrenare

ImageGen 4

Vår Multivattenrenare kan samtidigt rena brunnsvatten med höga halter av olika ämnen t.ex. järn, mangan, kalk, magnesium och förmultnade växtdelar (humus). Vattenrenaren består av ett cylindriskt kärl samt en tank för saltlösningen.

Filterbädden består av flera filtermassor med olika egenskaper. Genom att använda en jonbytarmassa kan man tillämpa jonbytarteknik för att avskilja ämnen som uppträder i löst form (joner) såsom kalk, magnesium, järn och mangan. Med hjälp av en adsorptionsfiltermassa, som består av små plastkulor med porer, kan man avskilja små fasta partiklar av t.ex. järn och förmultnade växtdelar.

Med vissa intervaller görs automatiskt en renspolning av filterbädden, och jonbytarmassan återladdas med saltlösning. Renaren säljs med renings-, funktions-, och materialgaranti. Efter installationen görs en kostnadsfri kontroll av reningsresultatet med hjälp av en vattenanalys.

Filtertank: Höjd: 1360 mm Bredd: 270 mm
Behållare: Höjd: 780 mm Bredd: 400×400 mm
Reningskapacitet: 2400 liter/h
Finns även i andra storlekar
Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng