fbpx

Avhärdningsfilter

avhardningsfilter

Hårt vatten innehåller höga halter av kalcium(kalk) och magnesium. Det ger upphov till vita beläggningar på ytor som kommer i kontakt med vattnet och hindrar vattenflödet genom att silarna i tappkranarna sätts igen. Det går också åt betydligt mer tvätt- och diskmedel när vattnet är hårt. Anläggningen består av ett kabinett, som innehåller en filtertank med jonbytarmassa. Reningsprocessen är helautomatisk. Annläggningen innehåller också en tank för saltlösningen som återladdar jonbytarmassan. Det inkommande brunnsvattnet passerar genom jonbytarmassan, som har laddats av saltlösningen. Ett jonbyte görs, så att vattnets kalk- och magnesiumjoner byter plats med de lättlösliga natriumjonerna. Efter reningen blir vattnet mjukt och ger ej längre upphov till kalkbeläggningar. Med vissa intervaller görs automatiskt renspolning och jonbytarmassan återladdas.

Renaren säljs med renings-, funktions-, och materialgaranti. Efter installationen görs en kostnadsfri kontroll av reningsresultatet med hjälp av en vattenanalys.

Filtertank: Höjd: 1360 mm Bredd: 270 mm
Behållare: Höjd: 780 mm Bredd: 400×400 mm
Reningskapacitet: 2400 liter/h
Finns även i andra storlekar samt kabinett

Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng