Vattenanalyser, Vattenprover & Vattenfilter

Vattenproblemen är inte alltid synliga, vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att se till så att detta är av god kvalitet. En analys av ditt vatten ger dig svaret. Om du bor utanför tätbebyggt område är vatten från den egna brunnen det dricksvatten man får förlita sig till. Vattnet kan påverkas av brunnens omgivning eller av markens beskaffenhet. En analys av vattnet ger klarhet i om brunnen är påverkad eller inte. En analys ger en vägledning till rätt åtgärd för att höja kvaliteten på ett påverkat vatten.

Beställ analys

Beställ analys

När vi får in din beställning så skickar vi en provflaska med instruktioner och ett frågeformulär med svarskuvert till er.

Skicka in vattenprov

Skicka in vattenprov

Fyll provflaskan med vatten och fyll i frågeformuläret. Skicka både provflaskan och frågeformuläret till oss med svarskuvertet. Ett tips är att kontrollera när brevlådan töms, så att provet kommer med samma dag.

Få analysrapport

Få analysrapport

Vi analyserar ditt vatten och skickar en analysrapport till dig. Du betalar analyssvaret med medföljande faktura.

Standardanalys

Livsmedelsverket rekommenderar att man testar vattnet i sin privata brunn vart tredje år. Om du inte har testat ditt vatten bör du göra det nu! I standardanalysen ingår tester för:

ph
järn
mangan
färg grumlighet lukt
vattnets totala hårdhet (kalkhalt)
konduktivitet (salthalt)
Radon
COD/Humus

495,00kr

Category Tags,
Stäng

Cart (1)

Delsumma: 1.895,00kr

Visa varukorgTill kassan


Stäng